รูปภาพแบนเนอร์

บอลสกรูเวทีเชิงเส้นพร้อมวิธีการติดตั้งมอเตอร์

บอลสกรูเวทีเชิงเส้นพร้อมวิธีการติดตั้งมอเตอร์

บอลสกรูเวทีเชิงเส้นพร้อมวิธีการติดตั้งมอเตอร์

โมดูลบอลสกรูเชิงเส้นที่มีความแม่นยําสูง ±0.01 มม. และคุณสมบัติที่ดี เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติซีเอ็นซี
การปรับแต่งเป็นที่ยอมรับตามความต้องการของคุณ: เพย์โหลดความเร็วสูงสุดใช้ในแนวตั้งหรือแนวนอน

บอลสกรูประเภท CNC Linear Module มีสองประเภท: ชนิดหนึ่งเป็นชนิดกึ่งปิดล้อมอีกประเภทหนึ่งเป็นชนิดปิดเต็มรูปแบบสําหรับการใช้งานที่ไม่มีฝุ่น

เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งมอเตอร์: BC, BM, BL, BR