รูปภาพแบนเนอร์

ทีมงานของเรา

  • โครงการ

    เริ่มต้นด้วยความต้องการของผู้ใช้ของคุณในการตั้งครรภ์และวางแผนผลิตภัณฑ์กําหนดตารางเวลาและจัดเตรียมแผนการดําเนินโครงการตามความเข้าใจที่สอดคล้องกันของแนวคิดและการวางแผนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ความต้องการผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือและแม่นยํายิ่งขึ้น

  • โครงสร้าง

    การอภิปรายเชิงลึกการวิจัยตลาดและการสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางการออกแบบโครงการเนื้อหาการออกแบบสไตล์การออกแบบ ฯลฯ เสนอความคิดสร้างสรรค์กําหนดโครงสร้างภายในวัสดุของชิ้นส่วนรูปร่างพื้นผิวความแข็งแรงของโครงสร้างและการเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์เป็นต้น