รูปภาพแบนเนอร์

ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่เชิงเส้นแบบซิงโครนัสแบบซิงโครนัสหลายแกน
การทํางานแบบซิงโครนัสหลายแกนโดยมอเตอร์ + กระปุกเกียร์เพียงตัวเดียว
สายพานมาตรฐานยุโรปขับเคลื่อนเวทีเชิงเส้นความเร็วสูงและมั่นคงมากขึ้น
กําหนดเองตามความต้องการของลูกค้า